Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một trong các tài khoản sau:

Tại Ngân hàng Agribank huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Số tài khoản: 2904205001191

​Chủ tài khoản: Trịnh Văn Ngân

Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh tỉnh Hà Nam

​Số tài khoản: 48210000280975

Chủ tài khoản: Trịnh Văn Ngân

Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, chúng sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.